Odehrané koncerty

24.6.2017 Liberec-Vratislavice, pivovar
24.6.2017 Horní Malá Úpa
17.6.2017 Brno, Špilberk
16.6.2017 Vsetín
13.5.2017 Praha-Lysolaje, areál Housle
30.4.2017 Kosmonosy
4.3.2017 Zruč nad Sázavou, KD
25.2.2017 Olomouc
28.1.2017 Zábřeh na Moravě
24.1.2017 Horní Beřkovice, sál léčebny

Archiv koncertů


5.5.2016

Naše bubenice Pája Táboříková bude zkraje léta v řadách Kollerovy Jasné páky hostovat na turné LUCIE! A Tomáš Marek, dvorní bubeník současného Kollerbandu a dříve též Lucie s námi v té době zaskočí na slovenských koncertech v Prievidze a Liptovském Mikuláši. Je to prostě všechno provázané. Těšíme se!

19.6.2014

Další člověk z okolí LUCIE se posadí za bubny Lucie revivalu Praha. Štěpán a Pája jsou víkend 20–21.6.vytížení jinde, tak si s námi zabubnuje Tomáš Marek od Davida Kollera, který s originál Lucií odjel nejedno turné… Jo a naše Pája pro změnu začíná zpívat s Kollerovou Jasnou pákou. Je to prostě všechno provázané :)

30.11.2013

Pája Táboříková, která se u nás střídá za bubny se Štěpánem Smetáčkem z Wanastovek, bude od nového roku zpěvačkou Kollerovy Jasné páky. Pražský Lucie revival je prostě Lucii blízko :)

28.2.2011

V magazínu deníku PRÁVO najdete v úterý 1.3. velký (titulní) rozhovor s naší bubenicí Pájou Táboříkovou. Přejeme pěkné počtení.

1.1.2011

A jedeme dál.. Děkujeme za zdařilý koncertní rok. Odehráli jsme kolem 20 koncertů, tradičně od Šumavy k Tatrám. 20 dalších jsme odmítli z důvodu plných koncertních diářů všech zúčastněných. Což je škoda, ale zároveň znamení, že to, co děláme, má smysl. Nechť je i rok 2011 rokem muziky a Lucie. Mějte se v něm krásně.

1.1.2010

A jedeme dál.. Děkujeme za desítky zdařilých koncertů v roce 09. Odehráli jsme jich na 30, tradičně doslova od Šumavy k Tatrám. 20 dalších jsme odmítli z důvodu plných koncertních diářů. Což je škoda, ale zároveň znamení, že to, co děláme, má smysl. Až vyjde jarní sluníčko, pustíme se do toho znovu. Nechť je rok 2010 rokem muziky a Lucie.

21.12.2008

Lucie revival přeje všem svým příznivcům i odpůrcům poklidné vánoce a báječný rok 09. Vzhledem k rozbujelé koncertní činnosti a úspěchům našich původních kapel, které jsou pro každého správného muzikanta prioritou, budeme v roce 2009 s Lucie revivalem koncertovat o něco méně, ale o to raději. Těšíme se na Vás na některém z následujících vystoupení a děkujeme za parádní koncertní rok 08.

26.7.2008

Děkujeme za fantastické přijetí na Benátské noci, těšíme se na další festivaly a hlásíme malé změny na webu. Aktualizace se dočkala titulní strana, přibyla sekce REFERENCE.

21.3.2008

Lucie revival přeje všem svým příznivcům i odpůrcům slunné jaro! Vzhledem k rozbujelé koncertní činnosti a úspěchům našich původních kapel budeme v roce 2009 s Lucie revivalem koncertovat o něco méně, ale o to raději. Diář už se i tak pěkně plní (viz koncerty) Těšíme se na Vás!

15.1.2008

Lucie+revival+p%C5%99e­je+v%C5%A1em+sv%C3%BDm+p­%C5%99%C3%ADzniv­c%C5%AFm+bezpro­bl%C3%A9mov%C3%BD+nov%C3­%BD+rok.+Po+let­n%C3%ADch+open-airech+a+podzim­n%C3%ADch+firem­n%C3%ADch+ve%C4%8D%­C3%ADrc%C3%AD­ch+vstupuje+ka­pela+do+sez%C3­%B3ny+2008+klu­bov%C3%BDm+tur­n%C3%A9.+V+prvn%C3%­AD+polovin%C4%9B+%C­3%BAnora+spra­vedliv%C4%9B+n­ad%C4%9Bl%C3%AD+po+t%C5%­99ech+koncertech+jak+%C4­%8Cesku%2C+tak+Sl­ovensku+%28viz+%­3Ca+href%3D%22kon­certy.php%22%3E+k­oncerty%3C%2Fa%3E­%29

31.7.2007

Na+Ben%C3%A1t­sk%C3%A9+noci+se+p%C5%9­9ihl%C3%AD%C5%B­Eej%C3%ADc%C3%AD+dav+­neve%C5%A1el+p­%C5%99ed+p%C3%B3di­um%2C+a%C4%8Dko­liv+paraleln%C4%9B+hr%C­3%A1la+M%C5%88%C3%A1ga+a­+%C5%BD%C4%8For­p+a+%C4%8Cesk%C3%A9+srdc­e.+Zd%C3%A1+s­e%2C+%C5%BEe+%C4%8Ces­ko-Slovensko+na+Lu­cii+ani+%C4%8Dty%­C5%99i+roky+po+pos­ledn%C3%ADm+tur­n%C3%A9+nezapom­n%C4%9Blo.+Dal%C5%A1%­C3%AD+nab%C3%AD­dky+se+jen+sy­pou%2C+sleduj­te+koncerty.

9.7.2007

Lucie+revival+po­druh%C3%A9+do­byl+Slovensko%2C+na+fes­tivalu+v+Podhaj­sk%C3%A9+kape­la+sklidila+stej­n%C3%BD+aplau­s+jako+n%C3%A1sl­eduj%C3%ADc%C3%AD%2C+p­od+Tatrami+hy­per-popul%C3%A1rn%­C3%AD+Gladi%C3%A1tor.

7.5.2007

P%C5%99id%C3%­A1no+n%C4%9Bko­lik+nov%C3%BDch+kon­cert%C5%AF.+Krom%C4%9B­+mnoha+%C4%8Des­k%C3%BDch+m%C4%9Bst+zav%­C3%ADt%C3%A1me+v+­l%C3%A9t%C4%9B+op%C4%9Bt­+i+na+Slovensko­.+

6.12.2006

Mikul%C3%A1%C5­%A1+n%C3%A1m+nad%26%2328­3%3Blil+studi­ov%C3%A9+demo%21+Pos­lechn%26%23283%3Bte+si+n­ahr%C3%A1vky+p­%C3%ADsn%C3%AD+%3C­a+href%3D%22http%3A%2F%2­Fwww.lucierevi­val.com%2FLuci­eRevival-Amerika.mp3%22%3E­Amerika%3C%2Fa%3E­+a+%3Ca+href%3D%22http%3­A%2F%2Fwww.lu­cierevival.com%2FLu­cieRevival-CerniAndele.mp3%22%3E%2­6%23268%3Bern%C3%AD+an­d%26%23283%3Bl%C3%A9%3C%­2Fa%3E+v+na%C5%A1em+pod%­C3%A1n%C3%AD%21

18.11.2006

Fotky+z+vystou­pen%C3%AD+na+Vel­k%C3%A9+%26%23345%3B%C3%­ADjnov%C3%A9+p­arty+si+m%26%2­3367%3B%C5%BE­ete+prohl%C3%A9dnou­t+%3Ca+href%3D%22http%3A­%2F%2Fwww.zhej­duk.net%2Fczech­%2Fstart.htm%22%3Ez­de%3C%2Fa%3E

18.11.2006

V+ned%26%2328­3%3Bli+19.11.+od+20%3A00­+zahrajeme+v+pra%C5%­BEsk%C3%A9m+klu­bu+Vag%C3%B3n­.+P%26%23345%3Beh­rajeme+n%C3%A1%C­5%A1+kompletn%C3%AD+re­perto%C3%A1r%2C­+ve+kter%C3%A9m+ne­budou+chyb%26%232­83%3Bt+ani+3+nov%26%­23283%3B+nazkou­%C5%A1en%C3%A9+p%C3%AD­sn%26%23283%3B%21+Ur%26%­23269%3Bit%26%23283%3B+s­e+m%C3%A1te+na+co+t%26%2­3283%3B%C5%A1it%21

12.9.2006

P%26%23345%3B­id%C3%A1ny+fot­ky+z+pra%C5%BEs­k%C3%A9+premi%C3%A9ry+v­e+Vag%C3%B3nu+a+spu%C5%A­1t%26%23283%3Bn+nov%C3%B­D+syst%C3%A9m+proh­l%C3%AD%C5%BE­en%C3%AD+foto­galerie.

5.9.2006

Pr%C3%A1zdniny+jsou­+za+n%C3%A1mi+a+Lu­cie+revival+se+op%26­%23283%3Bt+chys­t%C3%A1+na+p%C3%B3di­a%21+Krom%26%23283%3B+sl­ovensk%C3%A9+pre­mi%C3%A9ry+si+n%C3%A1s+m­%26%23367%3B%C5%BE­ete+poslechnou­t+tak%C3%A9+v+%C5%A0um­perku%2C+Praze%2C+ne­bo+Kol%C3%ADn%26%23283%3­B.+V%C3%ADce+v+sek­ci+KONCERTY.

11.6.2006

P%26%23345%3B­ibyly+dva+nov%C­3%A9+koncerty+a+brzy+p%­26%23345%3Bibu­de+dal%C5%A1%C3%AD­.+%3A%29+D%C3%A1le+se+m%­26%23367%3B%C5%BE­ete+t%26%2328­3%3B%C5%A1it+na+no­vou+verzi+foto­galerie+a+fot­ky+z+koncertu+ve+Va­gonu.

9.5.2006

Zveme+V%C3%A1s+­na+pra%C5%BEs­kou+premi%C3%A9e­ru%2C+kter%C3%A1+se+us­kute%26%23269%­3Bn%C3%AD+v+pod%26%23283­%3Bl%C3%AD+22­.5.+v+klubu+%3Ca+href­%3D%22http%3A%2F%2Fwww­.vagon.cz%22%3E­Vagon%3C%2Fa%3­E+na+N%C3%A1rod­n%C3%AD+t%26%23345%3B%C3­%ADd%26%23283%3­B%21

8.5.2006

Spu%C5%A1t%C4­%9Bny+nov%C3%A9+str%C3%A­1nky+Lucie+re­vival.